Zaznacz stronę

Testy

 1. Tradycja apostolska. KKK 76-79
 2. Relacja między Tradycją i Pismem świętym. KKK 80-83
 3. Interpretacja depozytu wiary. KKK 84-95
 4. Stwórca. KKK 279-324
 5. Katecheza o stworzeniu. KKK 282-289
 6. Stworzenie – dzieło Trójcy Świętej. KKK 290-292
 7. Świat został stworzony dla chwały Bożej. KKK 293-294
 8. Tajemnica stworzenia. KKK 295-301
 9. Bóg urzeczywistnia swój zamysł: Opatrzność Boża. KKK 302-314
 10. Niebo i Ziemia. KKK 325-354
 11. Człowiek. KKK 355-384
 12. „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. KKK 2331-2336
 13. Upadek. KKK 385-421
 14. Tria munera. KKK 888-896
 15. Wierni świeccy. KKK 897-913
 16. Usprawiedliwienie. KKK 1987-1995
 17. Łaska. KKK 1996-2005
 18. Zasługa. KKK 2006-2011
 19. Prawda, piękno i sztuka sakralna. KKK 2500-2503
 20.  

 

 

 

 

Kontakt

dspjkr@gmail.com

Adres do korespondencji

Skr. poczt. 27
41-800 Zabrze